Hotline
Hotline: 0967 637 229

Thùng Nhựa Rỗng

Kích thước: 525 x 355 x 150 mm

Giá: 60.000 vnđ

Kích thước: 610 x 420 x 310 mm

Giá: 116.000 vnđ

Kích thước: 610 x 420 x 390 mm

Giá: 132.000 vnđ

Kích thước: 610 x 420 x 150 mm

Giá: 54.000 vnđ

Kích thước: 610 x 420 x 190 mm

Giá: 63.000 vnđ

Kích thước: 610 x 420 x 100 mm

Giá: 50.000 vnđ

Kích thước: 715 x 465 x 330 mm

Giá: 139.000 vnđ

Kích thước: 505 x 350 x 310 mm

Giá: 96.000 vnđ

Kích thước: 560 x 375 x 300 mm

Giá: 132.000 vnđ

Kích thước: 610 x 420 x 250 mm

Giá: 80.000 vnđ

Kích thước: 525 x 370 x 215 mm

Giá: 70.000 vnđ

Kích thước: 585 x 385 x 180 mm

Giá: 74.000 vnđ

Kích thước: 780 x 500 x 430 mm

Giá: 210.000 vnđ

Kích thước: 850 x 630 x 525 mm

Giá: 410.000 vnđ

Kích thước: 1186 x 886 x 668 mm

Giá: 840.000 vnđ

Kích thước: 460 x 320 x 280 mm

Giá: 90.000 vnđ

Kích thước: 595 x 401 x 310 mm

Giá: 168.000 vnđ

Kích thước: 350 x 260 x H 100 mm

Giá: 68.000 vnđ

Kích thước: 600 x 430 x H 270 mm

Giá: 79.000 vnđ

Kích thước: 360 x 490 x H 420 mm

Giá: 63.500 vnđ

X

Bạn cần tư vấn ?