Hotline
Hotline: 0967 637 229

Thùng Giữ Lạnh

Kích thước: 80 x 46.5 x 45 cm

Giá: Liên hệ

Kích thước: 96 x 57 x 60 cm

Giá: 2.080.000 vnđ

Kích thước: 117 x 73 x 70 cm

Giá: 3.020.000 vnđ

Kích thước: 110 x 68 x 84 cm

Giá: 3.635.000 vnđ

Kích thước: 108 x 80 x 90 cm

Giá: 4.275.000 vnđ

Kích thước: 134 x 106 x100 cm

Giá: 630.000 vnđ

Kích thước: 285 x 285 x H418 mm

Giá: 204.000 vnđ

Kích thước: 262 x 300 x H 450

Giá: 280.000 vnđ

Kích thước: 526 x 475 x H 375

Giá: 420.000 vnđ

Kích thước: 533 x 355 x H 369

Giá: 399.000 vnđ

Kích thước: 410 x 280 x H 290

Giá: 325.000 vnđ

Kích thước: 506 x 350 x H 380

Giá: 439.000 vnđ

X

Bạn cần tư vấn ?