Hotline
Hotline: 0967 637 229

Pallet Nhựa

Kích thước: 1300*1280*300 mm

Giá: 4.990.000 vnđ

Giá: Liên hệ

Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm

Giá: Liên hệ

Kích thước: 1200 x 1000 x 78 mm

Giá: Liên hệ

Kích thước: 1200 x 1000 x 140 mm

Giá: Liên hệ

Kích thước: 1100 x 1100 x 125 mm

Giá: Liên hệ

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm

Giá: Liên hệ

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm

Giá: Liên hệ

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm

Giá: Liên hệ

X

Bạn cần tư vấn ?